BANNER

The Janshakti News

--------- हार्दिक अभिनंदन --------- आमच्या विध्यार्थ्यांच्या उल्लेखनीय यशाबद्दल त्यांंचे त्रिवार अभिनंदन...!!! शुभेच्छुक-------- प्राचार्य डॉ. दीपक देशपांडे , डॉ. डी. पी. खराडे , प्रा. ए. एन. केंगार *बाबासाहेब चितळे महाविद्यालय, भिलवडी.*
    ------–कु.किरण प्रकाश गुरव------

मार्च २०२१ च्या एम.ए.च्या परीक्षेत इतिहास विषयामध्ये शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर गुणवत्ता यादीत तिसरी व सामाजिक शास्त्रे विभागात सातवी आल्याबद्दल...
==============================
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
==============================

          ---------श्री. धर्मेंद्र चांदणे-------

महाविद्यालयातील इतिहास विभागाचा
माजी विद्यार्थी श्री धर्मेंद्र चांदणे हा सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेबद्दल...
==============================
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
==============================

-------विश्वजित तानाजी गावडे------

मार्च २०२१ च्या बी.ए. तीन च्या परीक्षेत इतिहास विषयामध्ये शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर गुणवत्ता यादीत सर्वप्रथम आल्याबद्दल...
======================================
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
======================================
---------श्री जोतिराम कदम----–--

महाविद्यालयातील इतिहास विभागाचा माजी विद्यार्थी श्री. जोतिराम कदम याची भारतीय पॅरा कबड्डी संघात निवड झालेबद्दल...

==============================
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
==============================


                       प्राचार्य डॉ दीपक देशपांडे

बाबासाहेब चितळे महाविद्यालय भिलवडी .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                    प्रा. केंगार ए. एन.

बाबासाहेब चितळे महाविद्यालय, भिलवडी.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                    डॉ. खराडे डी.पी.

बाबासाहेब चितळे महाविद्यालय, भिलवडी.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆