BANNER

The Janshakti News

माळवाडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच मा.जनार्दन ( तात्या ) साळुंखे यांची दक्षिण भाग भिलवडी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी च्या संचालक पदी बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल.. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन....!माळवाडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच मा.जनार्दन ( तात्या ) साळुंखे यांची 

दक्षिण भाग भिलवडी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी च्या 

 संचालक पदी बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल..

हार्दिक हार्दिक अभिनंदन....!

--------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------

भिलवडी | दि. १८/०२/२०२२

माळवाडी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच मा.जनार्दन ( तात्या ) साळुंखे यांची

दक्षिण भाग भिलवडी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी च्या
 
 संचालक पदी बिनविरोध निवड झाल्याबद्दल..

हार्दिक हार्दिक अभिनंदन....!


============================================================================


======================================


======================================

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆