BANNER

The Janshakti News

शासकीय वसतिगृहांसाठी इमारत भाडेतत्वावर देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
 

             सांगली दि. 20 (जि.मा.का.) : इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहांसाठी जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी इमारत भाडेतत्वावर देण्यासाठी इच्छुक मालकांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण, सांगली चे सहाय्यक संचालक अमित घवले यांनी केले आहे.

सांगली जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलींसाठी 100 विद्यार्थी क्षमतेचे एक वसतिगृह शासनाकडून सुरु करण्यात येणार आहे. ही वसतिगृहे सुरु करण्यासाठी प्रति वसतिगृह सुमारे 8 हजार ते 10 हजार चौ. फुट क्षेत्रफळ इमारत आवश्यक आहे. वसतिगृहासाठी भाड्याने घेण्यात येणाऱ्या इमारतीकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेले भाडे दरमहा मंजूर केले जाणार आहे.

इच्छुक इमारत मालकांनी जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी इमारत असल्यास शासकीय वसतिगृहासाठी इमारत भाडेतत्वावर शासनास देण्याकामी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शासन निर्णय दि. 13 मार्च 2023 मधील परिशिष्ट 2 व 3 मधील प्रपत्रात शासकीय वसतिगृहासाठीचा प्रस्ताव सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, सांगली यांचे कार्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जुना बुधगांव रोड, सांगली यांच्याकडे तात्काळ सादर करावा. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, सांगली या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही श्री. घवले यांनी केले आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖