BANNER

The Janshakti News

प्रथम पुण्यस्मरण


=====================================
=====================================


                   बुध्दवासी - कांता रामचंद्र रांजणे
                          (मृत्यू : ०८-०३-२०२३)


‘‘फिरुनी या पुन्हा तुम्ही
अजूनही हवे आहात आम्हाला तुम्ही..
तुमच्या सहवासासाठी आतुर आम्ही
तुमच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलोय आम्ही’’

शोकाकुल ----

समस्त रांजणे परिवार
पंचशीलनगर , भिलवडी (ता. पलूस)

प्रतिमा पूजन : शुक्रवार दि.०८ मार्च २०२४ रोजी सकाळी १०:३० वाजता
स्थळ : पंचशीलनगर , भिलवडी ता.पलूस जि.सांगली , महाराष्ट्र
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Tags