BANNER

The Janshakti News

प्रथम पुण्यस्मरण - कै.लताबाई बाळासो वाघमारे

=====================================
=====================================
कै.लताबाई बाळासो वाघमारे
                    (मृत्यू - गुरुवार ता. ०९-०३-२०२३)प्रतिमा पूजन : बुधवार दि. २७ मार्च २०२४ रोजी दुपारी १ : ०० वाजता

स्थळ : देवकतेवाडी , मांजरी ता.सांगोला जि.सोलापूर◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Tags