BANNER

The Janshakti News

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शनिवार दिनांक 18 नोव्हेंबर रोजी बोरगाव (ता . तासगाव) येथे ऊस, द्राक्ष, बेदाणा परिषदेचे आयोजन : महेश खराडे◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆