BANNER

The Janshakti News

निधन वार्ता------ श्रीमती शहाणाबाई साळुंखे यांचे दु:खद निधन...निधन वार्ता------

श्रीमती शहाणाबाई साळुंखे यांचे दु:खद निधन...

----------------------------------------------------------------
         सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज....!
संपादक - भाऊसाहेब रुपटक्के.
----------------------------------------------------------------

भिलवडी दि.३१/०१/२०२२

धनगाव ता.पलुस येथील श्रीमती शहाणाबाई लक्ष्मण साळुंखे (वय-९०) यांचे  अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुले,दोन मुली, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.
कै.श्रीमती शहाणाबाई लक्ष्मण साळुंखे
यांना


रक्षाविसर्जन------- 

बुधवारी दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सकाळी ९ : ०० वाजता धनगाव येथे होणार आहे.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆