BANNER

The Janshakti News

निधन वार्ता--------- कै. सौ. शालन आप्पासो पुजारी यांचे दु:खद निधननिधन वार्ता---------

कै. सौ. शालन आप्पासो पुजारी यांचे दु:खद निधन

----------------------------------------------------------------
        सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज....!
संपादक - भाऊसाहेब रुपटक्के.
----------------------------------------------------------------

भिलवडी | दि. 2८/१/२०२२

आज दि. २८ जानेवारी २०२२ रोजी माळवाडी तालुका पलुस  येथील  सेवानिवृत्त शिक्षिका -
कै. सौ. शालन आप्पासो पुजारी
  यांचे शुक्रवार दि.२८/०१/२०२२ रोजी वयाच्या ७४ वर्षी वृधापकाळाने दुःखद निधन झाले. 

 सेवानिवृत्त शिक्षक श्री. आप्पासो कृष्णा पुजारी यांच्या त्या पत्नी होत. त्यांच्या पश्चात दोन मुली , एक मुलगा , सुन व नातवंडे असा परिवार आहे.

-------------------------------------------------------------------
रक्षाविसर्जन--------

रविवार दि. ३०/०१/२०२२ रोजी सकाळी ९ : ३० वा. भिलवडी येथील कृष्णा नदीच्या घाटावर रक्षाविसर्जन केले जाणार आहे.
-------------------------------------------------------------------◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆