BANNER

The Janshakti News

निधन वार्ता--------- कै. सौ. लक्ष्मी नारायण कदम यांचे दु:खद निधननिधन वार्ता---------

कै. सौ. लक्ष्मी नारायण कदम यांचे दु:खद निधन

------------------------------------------------------------------
        सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज....!
संपादक - भाऊसाहेब रुपटक्के.
-------------------------------------------------------------------

भिलवडी । दि. २८ जानेवारी २०२२

कै. सौ. लक्ष्मी नारायण कदम
 बुरुंगवाडी तालुका पलूस यांचे बुधवार दि.२६/०१/२०२२ रोजी वयाच्या ७८ वर्षी वृधापकाळाने दुःखद निधन झाले. सेवानिवृत्त शिक्षक श्री. नारायण यशवंत कदम यांच्या त्या पत्नी होत. त्यांच्या पश्चात एक मुलगी, दोन मुले सुना व नातवंडे असा परिवार आहे.


---------------------------–------------------------------------
रक्षाविसर्जन..

शनिवार दि. २९/०१/२०२२ सकाळी ९.०० वा. बुरुंगवाडी येथे केले जाणार आहे.

------------------------------------------------------------------


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆