BANNER

The Janshakti News

निधन वार्ता : कासाबाई नलवडे यांचे दु:खद निधन...कासाबाई नलवडे यांचे दु:खद निधन...

--------------------------------------------------------------------
                सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज....!
संपादक - भाऊसाहेब रुपटक्के.
--------------------------------------------------------------------


भिलवडी | दि.25 जानेवारी 2022

माळवाडी ता. पलूस येथील कासाबाई मारुती नलवडे यांचे दुःखद निधन झाले, त्यांच्या पश्चात 4 मुले 1 मुलगी सुना ,नातवंडे असा परिवार आहे .त्या माळवाडी ग्रामपंचायत सदस्य हनमंत मारुती नलवडे यांच्या आई होत.रक्षाविसर्जन दि.27/01/2022 रोजी गुरुवारी सकाळी 10 वाजता कृष्णा घाटावर आहे.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆