BANNER

The Janshakti News

------दिपावली शुभेच्छा जाहिरात------ मा.श्री.सुनिल मोरे सर .... मुख्याध्यापक आदर्श प्राथमिक शाळा नागठाणे ता.पलूस------दिपावली शुभेच्छा जाहिरात------

मा.श्री.सुनिल मोरे सर ....

मुख्याध्यापक आदर्श प्राथमिक शाळा नागठाणे ता.पलूस


स्नेहाचा सुगंध दरवळला आनंदाचा सण आला... 

विनंती आमची परमेश्वराला सौख्य समृध्दी लाभो तुम्हाला...

 आपणास व आपल्या परिवारास दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा...

 शुभेच्छुक :--

मा.श्री.सुनिल मोरे सर ....

मुख्याध्यापक आदर्श प्राथमिक शाळा नागठाणे ता.पलूस