BANNER

The Janshakti News

वाढदिवस जाहिरात...

वाढदिवस जाहिरात...दि. 09/09/2021आसिफ गौसमहमद लांडगे यांना --------- वाढदिवसाच्या हार्दिक.. हार्दिक.. शुभेच्छा...! शुभेच्छुक - स्वर्गीय बाबासाहेब लांडगे उद्योग समूह नागठाणे ता.पलूस जि.सांगली.बालगंधर्व दूध संस्थेचे चेअरमन ,
श्री.पंढरीनाथ जगन्नाथ जाधव यांना --------- वाढदिवसाच्या हार्दिक.. हार्दिक..शुभेच्छा...!
 शुभेच्छुक -  स्वर्गीय बाबासाहेब लांडगे उद्योग समूह नागठाणे ता. पलूस जि. सांगली.