BANNER

The Janshakti News

वारणा धरणात 16.66 टी.एम.सी. पाणीसाठा 

        
सांगली, दि. 8, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत 16.66 टी.एम.सी. पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे.

            विविध धरणातील पाणीसाठा व साठवण क्षमता कंसात टी.एम.सी. प्रमाणात पुढीलप्रमाणे. कोयना 30.84 (105.25), धोम 4.60 (13.50), कन्हेर 3.06 (10.10), वारणा 16.66 (34.40), दूधगंगा 8.33 (25.40), राधानगरी 3.87 (8.36), तुळशी 1.71 (3.47), कासारी 1.25 (2.77), पाटगांव 2.32 (3.72), धोम बलकवडी 0.45 (4.08), उरमोडी 1.90 (9.97), तारळी 1.67 (5.85), अलमट्टी  64.59 (123).

            विविध  पुलाच्या ठिकाणी  पाण्याची  आजची  पातळी  व  कंसात इशारा पातळी  फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. आयर्विन पूल सांगली 11.6 (40) व अंकली पूल हरिपूर 15.4 (45.11).

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖