BANNER

The Janshakti News

शिराळा तालुक्यात 16.1 मि.मी. पावसाची नोंद 

        सांगली, दि. 8, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 4.6 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून शिराळा तालुक्यात सर्वाधिक 16.1 मि. मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

            जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 4.5 (239.3), जत 1.3 (230.5), खानापूर-विटा 1.1 (219), वाळवा-इस्लामपूर 9.6 (298.9), तासगाव 1.4 (266.6), शिराळा 16.1 (374.1), आटपाडी 1.1 (210.2), कवठेमहांकाळ 0.5 (290), पलूस 3.1 (222.1), कडेगाव 1.2 (245.9).

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖