BANNER

The Janshakti News

स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) संघटना , बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषीत
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆