BANNER

The Janshakti News

शांत झोप येण्यासाठी उपाय --=====================================
=====================================


शांत झोप येण्यासाठी

उपाय -----

१) रात्री झोपतेवेळी देशी गाईचे तुप नाकात दोन दोन थेंब सोडावे.

२) डोक्यावर खोबरेल तेल घालावे व कानात टाकावे.

३) एक पेला कोमट दुध + खडीसाखर + थोडसं जायफळ चूर्ण किंवा उगाळून मिक्स करून घ्या.

४) हातापायांच्या तळव्यांना तेल घासून लावा.(खोबरेल किंवा राईचे)

५) दक्षिण दिशेकडे डोके करून झोपा. किंवा पूर्व दिशेकडे डोके करून झोपा. 

६) नियमित प्राणायाम करा. ध्यान करा. योगासने करा. १०० % शांतच झोप लागेल.

७) एक पेला कोमट दुध + खडीसाखर + एक चमचा तुप मिक्स करून घ्या.

८) झोपण्यापूर्वी चांगले वाचन जरूर  करा किंवा कठीण विषयाचे वाचन करा.

९) स्वतः टेन्शन घेऊ नका आणि इतरांना सुद्धा देऊ नका.

१०) मनापासून समाजसेवा करा.

११) रात्री हलका आहार घेणे.

१२) झोपेची वेळ रात्री ११ ते ५  ठेवणे.

१३) कोवळे वांगे भाजून खाणे. शांत  झोप लागेल.

१४) चहा व कॅाफीचे प्रमाण कमीच करा.

१५) काशाच्या वाटीने पायांचे तळवे तूप लावून घासणे.

टीप - एकाच वेळी अनेक उपाय करू नका.

झोपण्याचे नियम --

झोपतांना नेहमी आपले डोके पूर्वेला व पाय पश्चिमेला असावेत. एखाद्या वेळी दक्षिणेला डोके चालेल पण पश्चिमेला व उत्तरेला बिलकुल नको. कारण आपल्या शरीराची चुंबकीय दिशा पायाची बाजू दक्षिण व डोक्याची बाजू उत्तर आहे. जर आपण उत्तरेला डोके करून झोपलो तर उत्तर-उत्तर चुंबकीय तत्व एकत्र येतात. दोन सजातीय चुंबकीय तत्व एकत्र आल्याने त्यामध्ये परस्पर प्रतिकार केला जातो. त्यामुळे आपल्या डोक्यावर रात्रभर दाब राहतो. त्यामुळे आपला बी.पी. कमी-जास्त होतो. त्याने आपल्या शरीरात खूप खराबी येते व माणसाला लवकर मृत्यूला सामोरे जावे लागते. पूर्व दिशेला मात्र पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण बल सर्वात कमी असते. 
रात्रीची झोप आरोग्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. झोपेची वेळ वयानुसार असते. पण कमीत कमी ६ तास तरी झोपावेच. १ वर्षाच्या बाळाला १८ तासापेक्षा जास्त , १ ते ४ वयात १४ तास , ४ ते ५ वयात १२ तास , ५ ते १५ वयात १० तास , १५ ते २५ वयात ८ तास , २५ वर्षानंतर ६ ते ७ तास , कष्टकऱ्यासाठी ७ ते ८ तास असे झोपेचे प्रमाण आहे. झोप व्यवस्थीत व शांत न झाल्याने ५० रोग होतात. 

झोपण्या अगोदर लघवीला जाऊन यावे म्हणजे रात्रीचे उठावे लागत नाही.

झोपतांना प्रथम डाव्या कुशीवर २ मिनिटे झोपावे. नंतर उजव्या कुशीवर २ मिनिटे झोपावे. नंतर तोंड वर करून म्हणजे पाठीवर झोपावे. पाठीवर झोपल्यावर आपल्या हाताचे तळवे पोटाच्या व छातीच्या मध्यभागी ठेवावे. पहाटे लवकर उठून योगाभ्यास करावा तसेच शरीर श्रम करावे.

चंद्रनाडी सक्रिय असल्यास झोप शांत लागते. म्हणून झोप लागत नसल्यास उजवी नाकपुडी बंद करून डाव्या नाकपुडीने श्वास घेत रहावे.

 झोपेतून उठतांना उजव्या कुशीवर व्हावे व नंतर उजव्या कुशीवरूनच उठावे.

लहान मुले जशी झोपतात ती पद्धतसुद्धा झोपायला चांगली. एका कुशीवर झोपून एक पाय लांब व एक दुमडलेला अशी अवस्था चांगली.

मासिक पाळीच्या वेळेस स्त्रीयांनी पालथे ( पोटावर ) झोपावे. मकरासनात झोपावे. मासिक पाळीच्या वेळेस गर्भाशय फुलत असते ते आरोग्यास योग्य नसते.

पुरुषांनी मात्र पालथे झोपू नये. हार्निया, अपेन्डिक्ससारखे आजार होतात.

झोपतांना श्वास पोटात घ्यावा. काम करताना छातीत श्वास घ्यावा.

झोपतांना हात , पाय , तोंड , डोळे स्वच्छ धुऊन झोपावे.

झोपतांना पायमोजे व घट्ट कपडे घालू नयेत.

संकलन- 
निसर्ग उपचार तज्ञ 
डॉ. प्रमोद ढेरे, पिंपरी-चिंचवड,पुणे

हे पण पहा ----◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆