BANNER

The Janshakti News

भिलवडी गावचे निर्भिड व धडाडीचे पत्रकार मा.श्री.घनश्याम मोरे यांचे चिरंजीव अथर्व यांस... वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा...!

भिलवडी गावचे निर्भिड व धडाडीचे पत्रकार मा.श्री.घनश्याम मोरे यांचे चिरंजीव अथर्व यांस...

जन्मदिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा...!

--------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------

भिलवडी | ता. १३ मार्च २०२२

भिलवडी गावचे निर्भिड व धडाडीचे पत्रकार मा.श्री.घनश्याम मोरे यांचे चिरंजीव अथर्व यांस...

जन्मदिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा...!◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆