BANNER

The Janshakti News

राज्याचे कृषी, सहकार राज्यमंत्री मा. विश्वजित ऊर्फ बाळासाहेब कदम साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा....!राज्याचे कृषी, सहकार राज्यमंत्री मा. विश्वजित ऊर्फ बाळासाहेब कदम साहेब यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा....!

-------------------------------------------------------------------

           सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज....!
संपादक - भाऊसाहेब रुपटक्के

---------------------------------------------------------------------

दि.12 जानेवारी 2022
भारती विद्यापीठाचे कार्यवाह ते राज्याचे कृषी, सहकार राज्यमंत्री अशी गरुडझेप घेणारे आमचे मार्गदर्शक
राज्याचे कृषी, सहकार राज्यमंत्री मा.विश्वजित ऊर्फ बाळासाहेब कदम साहेब यांना  
 वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा....!


आपणास


शुभेच्छुक -------
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆