BANNER

The Janshakti News

"दिपावली शुभेच्छा जाहिरातछ" ----------मोरया पान शॉप---------- श्री. सिध्दार्थ ऊर्फ आप्पा पुजारी....."दिपावली शुभेच्छा जाहिरातछ"

----------मोरया पान शॉप----------
श्री. सिध्दार्थ ऊर्फ आप्पा पुजारी.....


धनाची पूजा , यशाचा प्रकाश , किर्तीचे अभ्यंगस्नान , मानाचे लक्ष्मीपूजन , संबंधाचा फराळ, समृद्धीचा पाडवा , प्रेमाची भाऊबीज ...

अशा या दीपावली सणाच्या  अपणा सर्वांना सोनेरी मंगलमय शुभेच्छा...

 शुभेच्छुक :- " मोरया पान शॉप " प्रो.प्रो. सिद्धार्थ उर्फ आप्पा पुजारी 
माळवाडी तालुका पलूस