BANNER

The Janshakti News

दिव्यांगासाठी मोफत संगणकीय व व्यावसाईक प्रशिक्षण प्रवेशासाठी संपर्क साधण्याचे आवाहन
        सांगली, दि. 5, (जि. मा. का.) : मिरज येथील शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतीगृह या संस्थेमार्फत प्रौढ दिव्यांगासाठी मोफत संगणकीय व व्यावसाईक प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या संस्थेत सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी मोफत प्रवेश देणे सुरू असून गरजू दिव्यांगानी याचा त्वरीत संपर्क साधून लाभ घ्यावा. दिव्यांगासाठी मोफत संगणकीय व व्यावसाईक प्रशिक्षण देणारी पश्चिम महाराष्ट्रातील एकमेव शासकीय संस्था असून संस्थेतील प्रवेशासाठी गरजू दिव्यांगानी संपर्क साधावा. तसेच  ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपणास ज्ञात असलेल्या गरजू  दिव्यांग  बांधवाना या शासकीय योजनेची माहिती करून द्यावी, असे आवाहन शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतीगृहाच्या अधिक्षकांनी केले आहे.

            प्रवेशासाठी नियम, अटी व सवलती पुढीलप्रमाणे आहेत. सर्टिफिकेट इन कॉम्प्युटर ऑपरेशन वुईथ एम.एस. ऑफिस (संगणक कोर्स) साठी किमान इयत्ता 8 वी पास. मोटार ॲन्ड आमेंचर रिवायडींग सबमर्सिबल पंप सिंगलफेज (इलेक्ट्रीक कोर्स) साठी किमान इयत्ता 9 वी पास आवश्यक आहे. वयोमर्यादा 16 ते 40 वर्ष असून प्रशिक्षण कालावधी एक वर्षाचा आहे. या संस्थेत फक्त दिव्यांग मुलांनाच प्रवेश दिला जातो. प्रशिक्षण कालावधीत राहण्याची, जेवणाची व प्रशिक्षणाची मोफत सोय आहे. अद्ययावत व परीपूर्ण संगणक कार्यशाळा, भरपूर प्रॅक्टीकल्स व व्यवसायाभिमुख मोफत प्रशिक्षण, नेटवर्कींग व इंटरनेटची सुविधा, अनुभवी व तज्ञ निदेशक, उज्वल यशाची परंपरा, समाज कल्याण विभागाकडून स्वयंरोजगारासाठी व्यवसायायाठी बीज भांडवल योजना.

            प्रवेश अर्ज व माहिती फलक अधिक्षक, शासकीय प्रौढ दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र व वसतिगृह, टाकळी रोड, म्हेत्रे मळा, गोदड मळ्याजवळ, मिरज, ता. मिरज, जि. सांगली, पिन कोड-416410, दुरध्वनी क्रमांक 0233-2222908, मोबाईल क्रमांक 9922577561/9595667936 या पत्त्यावर पोस्टाव्दारे किंवा समक्ष मोफत मिळतील. प्रवेशासाठी कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. प्रवेश अर्ज पूर्णपणे भरून फोटोसह संस्थेकडे पाठवावेत किंवा समक्ष भरून द्यावेत. प्रवेश अर्जासोबत शाळा सोडल्याचा दाखला, SSC मार्कशिट व प्रमाणपत्र, अपंगत्व असल्याबाबतचे सक्षम अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, UDID कार्ड, Domicile प्रमाणपत्र व  उत्पन्नाचा दाखला व यांच्या झेरॉक्स प्रती जोडाव्यात. प्रवेश अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तज्ज्ञ समितीव्दारे मुलाखती घेऊन प्रवेश देण्यात येईल, असेही संस्थेच्या अधीक्षकांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


Youtube Link
👇

https://youtube.com/@thejanshakatinews5707

Portal Link
👇

www.thejanshaktinews.in

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖